Nabídka služeb

N

Specializujeme se na povrchovou úpravu veškerých strojírenských nebo zámečnických kovových a hliníkových výrobků.

N

Specializujeme se na lakování žárově zinkovaných dílů, včetně předúpravy sweeping, na které používáme kvalitní produkty na odplynování vodíku.

N

Lakujeme brány včetně pojezdových, ploty, balkony, zábradlí.

N

Povrchově upravíme ocelové konstrukce, strojírenské výrobky, prvky pro stavebnictví, díly pro automobilový průmysl a další.

N

Nabízíme kompletní renovace automobilových disků včetně soustružení, rovnání, tryskání a práškového lakování.

N

Specializujeme se na velké, ale i malé série výrobků s individuálním plánem na míru dle požadavku zákazníka.

\

Práškové lakování

Lakujeme v lakovacích boxech s podlahovým odsáváním, které zaručuje vysokou čistotu okolí. Konstrukční pojetí umožňuje snadnou změnu odstínu barvy, navíc s minimálním časem přechodu na jiný odstín. Barvy jsou nanášeny ručními elektrokinetickými a elektrostatickými lakovacími pistolemi značek Zeus a MS Topcase od italských a švýcarských výrobců. Ty zaručují kvalitní lakování i ve špatně přístupných místech. Proces vytvrzování práškových barev probíhá v plynových pecích s nuceným oběhem vzduchu.

Pro přepravu velkých a těžkých výrobků používáme podvěsný kolejový systém. Velikost výrobku až 7,8 x 2,5 x 2,8 m o hmotnosti do 2 500 kg.

Menší kusové zakázky a malé výrobky v sériích zpracováváme na odděleném pracovišti a jejich maximální rozměry jsou až 3,5 x 1,5 x 2,0 m o celkové hmotnosti do 50 kg.

Nelze poskytnout zákonnou záruku na povrchovou úpravu:

–  lakovaných dílů, které si zákazník přeje přelakovat bez odstranění původní         barvy. 

Díly upravíme na žádost zákazníka, ale pokud zákazníkem požadovaný postup neodpovídá technologickým normám, riziko na sebe přebírá zákazník.

 

 

\

Tryskání manuální

Jako tryskací materiál používáme abrazivo / ocelovou drť 50/80. Tryskací zařízení se skládá z vlastní kabiny s podlahovým odsáváním, zařízení pro recyklaci abraziva a filtračního zařízení. Jednotlivé části tvoří kompaktní celek ovládaný elektropneumatickým řídícím systémem. Jsme schopni otryskat výrobky do velikosti 7 x 5 x 5 m a hmotnosti 2 500 kg. Přesun výrobků je zajištěn jeřábovou dráhou s nosností až 2 500 kg.

\

Tryskání automatické

Tryskací robot je novinkou v tryskacích technologiích. Je speciálně navržen zejména pro tryskání složitých tvarů a rovnoměrně otryská povrch i ve špatně dostupných místech. Tryskání jednoduchých i složitých tvarů probíhá v zavěšeném stavu jednotlivě i ve skupině. Díky této technologii dosahuje opracování povrchu nejvyšší možné kvality. Rozměry 3 x 1,6 x 1,6 m a v nosnosti max. 1 000 kg. 

Inovací této řady tryskacích zařízení je změna způsobu otryskání. Hák se během cyklu pouze otáčí vpravo nebo vlevo. Místo posuvu háku se vykyvuje blok s metacími turbínami v úhlu až 55°. Toto vykyvování je řízeno servopohonem, který umožňuje nastavování požadované šířky záběru tryskacího proudu přímo obsluhou. A to dle velikosti a povahy tryskaných dílů. Jednou z mnoha možností tohoto provedení je předem přesně stanovené nasměrování tryskacího proudu abraziva do kritických míst, což je zvláště výhodné při tryskání složitých dílů. To zvyšuje účinnost tryskání. 

\

Předúprava žárového zinku - sweeping

Jedná se o tzv. sweepování, což je lehké přetryskání povrchu zinku a vytvoření kotevního profilu pro aplikaci primární vrstvy barvy nebo plastu.

Předúprava žárového zinku je velmi důležitá, protože významným způsobem ovlivňuje adhezi následující vrstvy a tím také trvanlivost celého protikorozního systému.

Zinkované díly musí projít řádnou předúpravou, která zaručí perfektní přilnavost barvy k zinkovanému povrchu.

Na lakování dílů, které jsou žárově zinkované s předúpravou sweepování, poskytujeme záruku v plné výši, včetně garance bez ohledu na to, jaký si vyberete odstín barvy.
Maximální rozměry sweepovaného výrobku jsou až 7 x 5 x 5 m o hmotnosti 2 000 kg. 

 

\

Fosfátování

Chemická předúprava je dalším z důležitých faktorů předúpravy kovových dílů, která ovlivňuje životnost výrobku.

Fosfátování provádíme vysokotlakým agregátem v mycím boxu, který je speciálně navržen pro předúpravu složitých železných a hliníkových dílů. Teplota kapaliny se pohybuje okolo 60 °C. Po nafosfátování výrobku probíhá sušení při 120 °C v plynové sušičce a jeho následné lakování.

Maximální rozměry fosfátovaného výrobku jsou až 7,8 x 2,5 x 2,8 m o celkové hmotnosti do 2 500 kg.

\

Balicí činnost

Dle přání a požadavků zákazníka výrobky balíme na export do bublinkové fólie, miralonu nebo vlnitého papíru. Výrobky expedujeme na paletách, zajištěné smršťovací fólií nebo páskou (plastovou, kovovou nebo textilní). Pro převoz používáme vysokozdvižné motorové vozíky s možností zdvihu až 3 000 kg.

 

\

Doprava

Nabízíme přepravu materiálu od zákazníka a zpět, a to buď dodávkou nebo velkým nákladním vozem (7 x 2,4 x 2,45 m + možnost připojení vleku).

Rychlá poptávka

info@lakovna-baumruk.cz

Dušan Baumruk
+420 722 184 404

Při větším množství nebo dlouhodobé spolupráci připravíme individuální ceny.

Nejčastěji se ptáte

Co je práškové lakování?

Moderní povrchová úprava kovových předmětů.

Principem je nanesení prášku na povrch dílce a následné vypálení v peci. Prášková barva obsahuje pryskyřice, pigment, případně aditiva, a vytváří tak suchou práškovou konzistenci. Aby prášek na dílci ulpěl, je mu v aplikačním zařízení dodán elektrostatický náboj a dílec jako takový je uzemněn. Pro aplikaci prášku na dílec se využívá stlačeného, vysušeného a vyčištěného vzduchu, který je vyráběný v kompresorové stanici, sušený v absorpční sušičce a čištěný speciální uhlíkovou filtrací.

Elektrostatická energie využívá toho, že se opačně nabité částice přitahují. To způsobuje přitahování práškových částic ke stříkanému dílci a ulpění na jeho povrchu. Při teplotě 180 až 200 °C dochází ve vypalovací peci k vytvrzení a přilnutí prášku k povrchu výrobku. Po 20 – 30 minutách vytvrzování se výrobek nechá vychladnout a je okamžitě připravený na expedici.

 

  • lakovaná vrstva je odolná vůči nárazům
  • dobrá odolnost proti poškrábání
  • šetrnost vůči životnímu prostředí
  • vynikající vnější trvanlivost
Co je tryskání?

Známá a rychle se rozšiřující metoda povrchové předúpravy. Tryskáním se očistí, zdrsní nebo jinak upraví plocha tryskaného předmětu před jeho finální úpravou, jako je lakování nebo zinkování. Používáme způsob tlakovzdušný, který je vysoce efektivní. Jedná se o technologický postup opracování povrchu nejrůznějších (obvykle tvrdých) materiálů proudem natlakovaných abrazivních částic.

Povrch se tryská na různé stupně:

  • SA - tryskání: Odstraní viditelné a nepřilnavé okuje, rez a jiné nečistoty. Všechny zbytky musí pevně ulpívat na podkladu.
  • SA 2,5 - tryskání na téměř čistý kov: Odstraní viditelné okuje, rez a jiné nečistoty. Jakékoliv zbývající stopy znečištění se budou jevit pouze jako lehké skvrny ve formě ploch nebo pásů.
  • SA 3 - tryskání na úplně čistý kov: Odstraní veškeré viditelné stopy okují, rzi a jiných nečistot. Povrch vykazuje jednotný kovový vzhled.
Co je chemická předúprava fosfátováním?

Fosfátování je chemická úprava povrchu kovových dílů za účelem zvýšení odolnosti proti korozi a zlepšení přilnavosti pro další povrchovou úpravu. Je to jeden z nejrozšířenějších způsobů chemické úpravy povrchu, při kterém se vytvářejí ve vodě nerozpustné krystalické terciární fosforečnany.

Vzniklá krystalická vrstva je nerozpustná ve vodě ani v organických rozpouštědlech. Se základním kovem má velice dobrou soudržnost. Bez dalších úprav se hodí jako konverzní povrch pro lakování. V současné době nabízíme našim zákazníkům závěsové fosfátování, kdy kovové díly napřed zbavíme hrubých nečistot, dále následuje fosfátování při 60°C, potom oplach vodou a na závěr oplach demivodou.

Chemická předúprava je dalším důležitým faktorem pro finální kvalitu výrobku.